20-04-2021 | Alimentatie aanpassen in coronatijd?

Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Misschien maakt u zich ook zorgen om uw financiën, bijvoorbeeld omdat uw inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. Bent u gescheiden of zit u in een scheidingsprocedure,...

13-11-2020 | Alimentatie-indexering 2021

Het ministerie voor Rechtsbescherming stelt ieder jaar het indexeringspercentage voor kinder- en/of partneralimentatie vast. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de loon- en prijsstijgingen in Nederland. Voor 2021 is het percentage...

29-06-2019 | Nieuwe wetgeving Partneralimentatie – deel 2

Op 24 mei publiceerde wij al de regels die per 1 januari 2020 gaan gelden voor het vaststellen van de duur van de partneralimentatie. Naast de hoofdregel van maximaal 5 jaar, zijn er ook 2 afwijkende regels. Wij zullen deze aan de hand van een voorbeeld...

28-01-2019 | Hoe wordt alimentatie berekend bij een ondernemer?

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het maken van een juiste berekening is niet altijd eenvoudig omdat het inkomen jaarlijks sterk kan verschillen. Normen Voor de berekening van alimentatie wordt uitgegaan van de zogenaamde...

02-12-2018 | Partneralimentatie als er voldoende vermogen is?

Met enige regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of er wel sprake kan zijn van partneralimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde meer dan gemiddeld vermogend is. Recent is er een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag  en één van...

08-11-2018 | De alimentatieverzekering

Wat is een alimentatieverzekering? Bij een alimentatieverzekering is het de bedoeling dat de alimentatiegerechtigde een geldbedrag of een periodiek inkomen ontvangt op het moment dat de alimentatieplichtige komt te overlijden. Bij het wegvallen...

22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder...

18-06-2018 | Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 dienden Tweede Kamerleden van VVD, PvdA en D66 het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Er moest een andere grondslag voor partneralimentatie komen, een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van...

17-11-2017 | Aftrek partneralimentatie in 2019 omlaag

De hervorming van het belastingstelsel uit het regeerakkoord Rutte III heeft grote gevolgen voor de aftrek van partneralimentatie.Op dit moment kunt u, als u partneralimentatie betaald, de betaalde alimentatie als persoonsgebonden aftrek opvoeren in...

09-10-2015 | Update: Wet Herziening Partneralimentatie

Deze zomer is het wetsvoorstel voor de modernisering van partneralimentatie ingediend. Recht op partneralimentatie in het voorstel bestaat indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: op het moment van echtscheiding het inkomen lager...