20-12-2018 | Vermindering aftrek partneralimentatie (persoonsgebonden aftrek)

De nieuwe belastingplannen voorzien in een versnelde afbouw van aftrek partneralimentatie, is schema weergegeven als volgt:

Ontwikkeling beperking aftrektarief

2019 aftrektarief nog ongemoeid en vanaf 2020 afbouw

JaarVerlaging hoogste IB tariefMaximaal IB tarief
2018 0% 51,95%
2019 0% 51,75%
2020 4,5% 46%
2021 6,5% 43%
2022 9,5% 40%
2023 12,45% 37,05%

Recent zijn kamervragen gesteld hoe om te gaan met nieuwe, maar bovenal, reeds lopende partneralimentatie verplichtingen.

Antwoord op Kamervragen

Omdat het fiscale voordeel vermindert, leidt dit in beginsel tot een lagere draagkracht voor de alimentatieplichtige en daarmee mogelijk tot een lager bedrag aan te betalen partneralimentatie.

Voor nieuw vast te stellen alimentatieverplichtingen kan direct rekening gehouden worden met de tariefmaatregel.

Voor bestaande alimentatieverplichtingen geldt dat fiscale wijzigingen kunnen dienen als grond om een wijzigingsverzoek in te dienen om eerder vastgestelde partneralimentatie te herzien. Een eventuele aanpassing is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Wilt u hierover meer weten? Onze mediators staan u graag te woord.

Alimentatie