Convenant
In het convenant worden alle afspraken die eerder in het scheidingsrapport zijn besproken vastgelegd. Het convenant dient als juridisch stuk voor de rechtbank.

Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.