Skip to main content
Belastingen

De Belastingdienst beschouwt je scheiding als een feit vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank én jullie niet meer bij elkaar op één adres wonen. Wanneer aan deze 2 voorwaarden is voldaan is er geen sprake meer van een zogenaamd fiscaal partnerschap, waarmee ook het hebben van gemeenschappelijke inkomsten en of aftrekposten. De belastingaangifte zal dan ook voor jou en je partner afzonderlijk geregeld moeten worden.

Eventueel kunnen jij en je partner ervoor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel elkaars fiscale partners te blijven. Dit kan in veel gevallen financieel aantrekkelijk zijn. Onze scheidingsadviseur zal je hierover advies geven.

De kosten van de scheidingsprocedure zijn niet fiscaal aftrekbaar. Kosten die gemaakt zijn om de partneralimentatie vast te stellen (of om te herzien), zijn wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, alleen de alimentatie ontvanger kan deze kosten als aftrekpost opvoeren. Hierbij kun je denken aan de proceskosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt ingeschakeld. Ontvang je partneralimentatie, dan wordt dat gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting en eventueel ZVW premie moet worden betaald.

Wanneer partneralimentatie wordt betaald aan je ex-partner, dan mag de alimentatiebetaler dat als aftrekpost (persoonsgebonden aftrek) opvoeren voor de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet daarvoor wel zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald.

Kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien. Kosten die worden gemaakt om kinderalimentatie te verkrijgen, zijn dus niet aftrekbaar. Ontvang je als ouder kinderalimentatie dan hoef je daar geen inkomstenbelasting over te betalen. Ook kan je als ouder die kinderalimentatie betaalt, de betaalde kinderalimentatie niet opvoeren als een aftrekpost.

Wanneer je gaat scheiden heeft dit ook effect op je heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je recht op deze kortingen. Onze scheidingsadviseurs kunnen je helpen bij het in kaart brengen van deze heffingskortingen en de daaraan gekoppelde gevolgen.


Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.