Skip to main content
Scheidingsbemiddeling

Wat is scheidingsbemiddeling?

Scheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing. De scheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, begeleidt jullie in dit proces. Jullie zijn allebei meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een drempel heen en daar helpt de bemiddelaar je bij.

De scheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Daarnaast hebben jullie de afspraken samen gemaakt, waardoor meer draagkracht is ontstaan om de afspraken ook in de toekomst goed uit te voeren.

De Mediator bemiddelt gedurende het gehele scheidingstraject. Dit betekent dat wij je begeleiden vanaf het eerste contactmoment tot de definitieve inschrijving van de scheiding bij de gemeente. Hierbij krijg je één onafhankelijke scheidingsadviseur toegekend die daarbij alle zaken rondom de scheiding met je zal regelen.

Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Je kunt het gezamenlijk regelen met een partij of eenzijdig waarbij ieder een eigen partij kiest voor het begeleiden van de echtscheiding. De Mediator biedt in beide gevallen een oplossing. Als wij voor een partij optreden zullen wij het contact zoeken met de advocaat of adviseur van de tegenpartij om te komen tot een oplossing/afspraken.

De afspraken zullen vervolgens in een convenant of een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin komen alle afspraken en berekeningen te staan die van belang zijn voor de scheiding. Het convenant of de vaststellingsovereenkomst geeft een duidelijke weergave van alle zaken omtrent de scheiding en is geschreven in duidelijke en leesbare taal.

In tegenstelling tot een advocaat geven wij ook concreet adviezen omtrent je financiële zaken zoals de woning, pensioen, verzekeringen en berekenen wij wat je financiële situatie is na de scheiding.

Wij werken in de meeste situaties op een vooraf vastgesteld tarief zodat je weet waar je aan toe bent. Het eerste gesprek (intakegesprek) is ALTIJD gratis en vrijblijvend.

Neem voor vragen of informatie contact met ons op.


Invalid Input

Vult u aub uw naam in

Vult u aub uw telefoonnummer in

Vult u aub uw e-mailadres in

Voer ub uw postcode in

Voer aub uw woonplaats in

Invalid Input

Ongeldige invoer

Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.