Skip to main content
Pensioen

Bij een scheiding dient ook het pensioen te worden verdeeld. Dit wordt pensioenverevening genoemd. Deze verdeling is voor het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Ook staat in deze wet beschreven hoe te handelen met de aanspraak op een eventueel nabestaanden pensioen.

Deze wet voorziet in een standaard verdeling van het pensioen, namelijk 50% verdelen van de tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde aanspraken. Het is eventueel ook mogelijk om in overleg te besluiten tot een andere of geen verdeling (afzien van verevening).

Binnen de eerste twee jaar na de scheiding dienen de pensioenuitvoerder(s) een ingevuld formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen' te ontvangen. Hierbij zorgt de pensioenuitvoerder er dan voor dat de ex partner het verdeelde pensioen zelf rechtstreeks van het pensioenfonds ontvangt.

Ook kan je met elkaar een zogenaamde pensioenconversie afspreken. Pensioenconversie is de omzetting van het te verevenen pensioen, al dan niet met de opgebouwde nabestaanden pensioenaanspraken, in een zelfstandig recht tot pensioen. Pensioenconversie kan alleen als jullie beiden instemmen én het pensioenfonds hiermee instemt. Laat je goed door onze scheidingsadviseurs voorlichten, het gaat om veel geld en het is een complexe materie.


Begeleiding en/of ondersteuning bij uw echtscheiding?
Neem nu contact op.