De Mediator:
bemiddeling bij scheiding

Uw rechten en uw plichten, we vertellen u er graag over

Klik hier voor een overzicht van onze vestigingen

12-08-2020 | Uitspraak Gerechtshof: hoe te handelen vaststellen van de zorgkorting bij kinderalimentatie

Het hof overweegt als volgt.

De invulling van de zorgregeling is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Uitgangspunt is dat de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft, alle ‘verblijfsoverstijgende kosten’ van het kind betaalt (de ‘vaste lasten’, zoals schoolgeld, contributie voor sport, kleding en dergelijke) en dat elke ouder zelf de kosten draagt die samenhangen met het feitelijk verblijf van de kinderen bij hem of bij haar, de ‘verblijfskosten’. Als een kind tijdens de uitvoering van de zorgregeling bij de niet-verzorgende ouder verblijft, dan maakt die ouder kosten en levert dat bij de andere ouder een besparing op. Daarom wordt het aandeel dat de niet-verzorgende ouder voor de kinderen dient te voldoen verminderd met de ‘verblijfskosten’, de zogenoemde zorgkorting. Volgens de richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen moet de zorgkorting globaal worden bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal dagen per week - vakanties meegerekend - dat het kind doorbrengt bij of voor rekening komt van de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft. In beginsel worden volgens de richtlijnen de volgende percentages gebruikt:

  • 5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week,
  • 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week,
  • 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week, en
  • 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

Deze percentages zijn bedoeld als een grofmazig systeem om de verblijfskosten te begroten, waarin het hoogste percentage van 35 met name bedoeld is voor de situatie waarbij de verdeling van de zorg een vorm van co-ouderschap betreft of daarnaar sterk neigt. Dat betekent dat sprake moet zijn van een nagenoeg gelijke verdeling van de zorg.

Lees meer...

Waarom De Mediator?

Na een wat aarzelend begin( in verband met de complexiteit ( buiten de schuld van dhr barkel uiteraard) zijn we er samen toch goed en naar alle tevredenheid uitgekomen!

34

vestigingen, en we breiden
nog steeds uit

Hulp nodig?

Neem vandaag nog contact op