23-09-2020 | Verkeerd uitvoeren van het periodiek verrekenbeding

Wij hebben in onze artikelen al vaker stilgestaan bij verrekenbedingen die zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Recent heeft het hof Den Bosch uitspraak gedaan in een zaak waar het duidelijk is geworden dat periodiek verrekenen ook echt verrekenen...

21-10-2019 | Vergoedingsrechten

In de praktijk blijkt er toch vaak nog enige onduidelijkheid te zijn hoe om te gaan met vergoedingsrechten. Wat is een vergoedingsrecht? Als bijvoorbeeld de ene echtgenoot vanuit privévermogen investeert in een gemeenschappelijk goed, dan ontstaat...

10-07-2019 | Criteria verhuisregels

In een arrest van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) bekend onder de “Zwitserse verhuiszaak” heeft de Hoge Raad een aantal criteria opgesteld op welke wijze de belangen afweging dient te geschieden als één ouder met het kind waarover het gezamenlijk...

02-12-2018 | Partneralimentatie als er voldoende vermogen is?

Met enige regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of er wel sprake kan zijn van partneralimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde meer dan gemiddeld vermogend is. Recent is er een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag  en één van...

27-06-2018 | Hoe te handelen met huurwoning

Wie krijgt bij echtscheiding de huurwoning? Dit hangt af van het huurcontract. Staat u beiden op het huurcontract, dan kunt u de verhuurder vragen om u als alleenhuurder te accepteren. Staat het huurcontract alleen op uw naam? Dan moet u slechts de...