21-10-2019 | Vergoedingsrechten

In de praktijk blijkt er toch vaak nog enige onduidelijkheid te zijn hoe om te gaan met vergoedingsrechten.

Wat is een vergoedingsrecht?

Als bijvoorbeeld de ene echtgenoot vanuit privévermogen investeert in een gemeenschappelijk goed, dan ontstaat een vergoedingsrecht van deze echtgenoot op de gemeenschap. Ook investering vanuit de gemeenschap in het privévermogen van een echtgenoot, levert een vergoedingsrecht op

Berekening vergoedingsrechten na 2012

In een nieuwe wet is in 2012 geregeld dat de investering meestijgt met de waarde waarin is geïnvesteerd, b.v. van de woning. Je krijgt dan niet alleen je geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering. De berekening ziet er dan als volgt uit:

De investering inclusief het rendement wordt berekend door de investering te delen met de aankoopprijs van de woning en vervolgens te vermenigvuldigen met de nieuwe waarde van de woning. Dus: stel een investering van €100.000,- op de aanschafwaarde v.d. woning van €500.000,- x de huidige marktwaarde van de woning, stel €600.000,-.

Als er dan b.v. sprake is van een hypotheek van €400.000,-, dan komt de rekensom er als volgt uit te zien: €100.000,- / €500.000,- x €600.000 = €120.000,-.

Aan overwaarde blijft er dan over: €600.000,- minus €120.000,- (de investering) = €480.000,-. Na het aflossen van de hypotheek blijft er dan over €480.000 minus €400.000,- = €80.000,-, welk bedrag wordt gedeeld.

De echtgenoot die heeft geïnvesteerd ontvangt dan €120.000 (eigen investering + rendement) + €40.000,- (de helft van de overwaarde) = €160.000,-. De ander ontvangt €40.000,-

Juridische vraagstukken