26-06-2021 | Ouderschapsplan wijzigen

Bij de echtscheiding is een ouderschapsplan opgesteld op basis van de destijds geldende omstandigheden. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat u het ouderschapsplan wil, of soms moet, wijzigen. Het kan zijn dat bepaalde afspraken niet meer goed...

13-06-2021 | Procedure voogd aanwijzen

Tijdens de mediation wordt ook besproken hoe te handelen na de echtscheiding als er minderjarige kinderen zijn en beide ouders komen te overlijden. Vaak denken onze klanten dat zij dan naar de notaris moeten om de voogdij te regelen. Dat hoeft niet....

12-05-2021 | Nieuwe regels recht op de IACK

Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Om voor de IACK in aanmerking te komen, dient een ouder aan bepaalde voorwaarden te voldoen. De belangrijkste voorwaarde...

05-10-2020 | Ouderlijk gezag (achteraf) aanvragen

Het komt regelmatig voor, niet gehuwde ouders hebben bij de geboorte van hun kind wel de erkenning geregeld maar hebben verzuimd voor de vader het ouderlijk gezag aan te vragen. Dit kan achteraf gelukkig snel hersteld worden. Hoe werkt het? U kunt...

27-06-2020 | Dubbele kinderbijslag bij uitwonend kind

Veel ouders zijn al bekend met het feit dat wanneer er sprake is van intensieve zorg voor een (gehandicapt) kind, dat zij mogelijk aanspraak kunnen maken op een dubbele kinderbijslag ter tegemoetkoming voor de extra kosten. Ook is het mogelijk dubbele...

10-07-2019 | Criteria verhuisregels

In een arrest van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) bekend onder de “Zwitserse verhuiszaak” heeft de Hoge Raad een aantal criteria opgesteld op welke wijze de belangen afweging dient te geschieden als één ouder met het kind waarover het gezamenlijk...

23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen...

10-12-2018 | Ouderverstoting

In onze praktijk komt met enige regelmaat voor dat één van onze klanten te maken krijgt met ouderverstoting. Wanneer is er sprake van ouderverstoting? Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede...

22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder...

18-08-2018 | Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Thuiswonende kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Woont uw kind niet meer thuis of is het ouder, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de...

20-06-2016 | Aanvragen gezamenlijk gezag

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde en of samenwonende ouders ten tijde van de geboorte van hun kind alleen de erkenning hebben geregeld maar niet het (juridisch) ouderschap hebben aangevraagd. Via de website van De Rechtspraak kunnen ouders het...

19-10-2015 | Uitspraak Hoge Raad inzake kindgebonden budget

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking...