18-08-2018 | Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Thuiswonende kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Woont uw kind niet meer thuis of is het ouder, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan mag hij per kwartaal maximaal € 1.285 netto verdienen, en in de zomervakantie nog eens € 1.319 netto extra. Komt hij boven deze bedragen uit, dan vervalt de kinderbijslag. U bent verplicht om inkomen hoger dan € 1.285 netto per kwartaal aan de SVB door te geven. 

LET OP:
De SVB ziet reiskostenvergoedingen ook als inkomsten! Meer informatie over kinderbijslag en bijverdienen vindt u op www.svb.nl

Kinderen en scheiden, Belasting