18-01-2019 | Wijziging aftrek hypotheekrente en de gevolgen voor partneralimentatie

Vanaf 2019 worden 4 belastingschijven in Box 1 teruggebracht naar 2 schijven. Daarnaast vindt er een versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek plaats. In plaats van stapjes van steeds 0,5% per jaar, worden dit stappen van 3% vanaf 2020. De aftrek op de betaalde hypotheekrente wordt als volgt:

  • 2019    49%
  • 2020    46%
  • 2021    43%
  • 2022    40%
  • 2023    36,93%

De aftrek van de partneralimentatie verandert op dezelfde wijze!

Naast de wijzigingen in schijven, hypotheekrente- en partalimentatie-aftrek, zullen ook de heffingskortingen worden aangepast. Deze zullen hoger worden voor de lagere inkomens om vervolgens versneld te worden afgebouwd.

De wijzigingen op het vlak van aftrek hypotheekrente en partneralimentatie zijn dusdanig groot dat het voor veel mensen gevolgen kan hebben voor hun besteedbaar inkomen. Dit kan een reden zijn om nog eens goed na te gaan of de verplichting uit hoofde van partneralimentatie nog wel voldoet aan het gestelde als beschreven in artikel 1 : 401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 401 lid 1 BW :  Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.

Omdat de gevolgen groot kunnen zijn is het gewenst u tijdig door ons deskundig te laten informeren, zodat in overleg met beide partijen kan worden besproken wat de beste oplossing voor een ieder kan zijn. Mediation is bij uitstek geschikt in dit soort situaties.

Alimentatie, Eigen woning & Hypotheek