25-11-2019 | De mogelijke voor- én nadelen van afkoop van partneralimentatie (deel 1)

Regelmatig bereikt ons de vraag of het niet verstandig is om de partneralimentatie af te kopen.

In dit artikel zullen wij de hierop nader ingaan. Attentie, in dit deel beschrijven wij alleen de juridische aspecten, niet de fiscale gevolgen van de afkoop. Hierover meer in een volgend artikel (deel 2).

Het afkopen van partneralimentatie houdt in dat in ruil voor een geldbedrag of voor een hoger vermogen bij de vermogensverdeling, de alimentatiegerechtigde afziet van een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud. Het afkopen van een verplichting tot partneralimentatie kan uitsluitend in onderling overleg overeen worden gekomen. In een gerechtelijke procedure kan geen afkoopsom worden geëist.

De mogelijke voordelen van het afkopen van alimentatie voor de alimentatieplichtige kunnen zijn:

  • De alimentatieplichtige is in één keer van zijn of haar verplichting af.
  • Doordat de alimentatiegerechtigde de alimentatie ineens ontvangt en hierdoor extra zekerheid krijgt, gaat deze wellicht akkoord met een lagere afkoopsom dan de contante waarde van de toekomstige verplichting.
  • Eventuele wijzigingen van alimentatie in de toekomst (door wijziging van de omstandigheden) zijn uitgesloten. Een verzoek tot verhoging van de alimentatie is niet meer mogelijk.

De mogelijke nadelen van het afkopen van alimentatie voor de alimentatieplichtige kunnen zijn:

  • Als de alimentatiegerechtigde kort na het huwelijk hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of zou komen te overlijden, zou de alimentatieverplichting komen te vervallen. Door het afkopen van de alimentatie is hierdoor wellicht te veel betaald.
  • Bij het overlijden van de alimentatieplichtige stopt de alimentatieverplichting. Door het afkopen van de alimentatieverplichting is de hoogte van de nalatenschap negatief beïnvloed.
  • Andere wijzigingen die leiden tot een lagere alimentatie spelen geen rol meer. Indien de alimentatiegerechtigde de loterij wint, een grote erfenis krijgt of een goed betaalde baan vindt zal dit geen gevolgen meer hebben. De verplichting is immers afgekocht.
  • Het risico van eventueel bijstandsverhaal (Participatiewet) vanuit de gemeente blijft bestaan.

Voor de alimentatiegerechtigde zijn de voor- en nadelen uiteraard het tegenovergestelde.

Daarnaast moeten partijen het ook eens worden over de wijze van het vaststellen van de afkoopsom, m.a.w. op basis van welke rekengrondslagen wordt de afkoopsom vastgesteld, dient de alimentatieplichtige over voldoende vermogen te beschikken en dienen partijen zich ook terdege bewust te zijn van de fiscale gevolgen van de afkoop.

Alimentatie