18-06-2018 | Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 dienden Tweede Kamerleden van VVD, PvdA en D66 het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Er moest een andere grondslag voor partneralimentatie komen, een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van de alimentatieduur. Bovendien zou bij huwelijksvoorwaarden partneralimentatie uitgesloten kunnen worden. Het moest eerlijker, simpeler en korter!

Maar het laatste bericht over dit wetsvoorstel dateert alweer van maart 2017. Sindsdien was het stil.. Tot nu. De behandeling van de Wet is overgenomen door Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) en zij presenteren in juni 2018 een aangepast voorstel.

De initiatiefnemers zullen kort samengevat aan de Tweede Kamer de navolgende regeling voorleggen.

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, zal worden verkort van maximaal twaalf naar maximaal vijf jaar. Dat is de hoofdregel.

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).
  2. Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. Op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is, eindigt de bijdrage.

Onze Mediators kunnen u nader informeren over de gevolgen en verdere uitwerking van dit plan.

Alimentatie, In het nieuws