05-10-2018 | De Eigen woning & Hypotheek na echtscheiding en of beëindiging samenleving

Wanneer er sprake is van een koopwoning en een hypotheek en de relatie wordt vervolgens verbroken, dan wil vaak één van beide partijen de woning graag behouden en eigenaar hiervan worden.

Dat klinkt logisch en eenvoudig. Maar de praktijk is weerbarstig. Hieronder beschrijven wij een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden.

Op het Juridisch gebied

De woning dient via een notariële akte op naam te worden gesteld van de partij die de woning overneemt. U bent hiervoor geen overdrachtsbelasting verschuldigd (2%), mits de overnemende partij al voor minimaal 40% en niet meer dan 60% eigenaar was van de woning.

De hypotheek dient op slechts één naam te worden gesteld, m.a.w.: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid dient te worden aangevraagd van de partij die de woning verlaat. Het is dan cruciaal dat het echtscheidingsconvenant, dan wel de vaststellingsovereenkomst (bij samenwoners), op een juiste wijze is opgesteld. De bank kan bij een niet goed opgestelde document het ontslag weigeren.

Op Fiscaal gebied

De bestaande hypotheek dient voor de overnemende partij te worden aangepast aan nieuwe fiscale wetgeving. Dit geeft veranderingen in de maandlast. 

De vertrekkende partij krijgt, wanneer er sprake is van een overwaarde, te maken met de bijleenregeling.

De vertrekkende partij kan (oude) fiscale rechten ontlenen aan de bestaande hypotheek, mits de nieuwe woning uiterlijk in het kalenderjaar volgend op de verdeling van de (huwelijks)gemeenschap wordt aangekocht. Dit is belangrijk, omdat de woonlasten sterk kunnen stijgen als er géén gebruik wordt gemaakt van de (oude) fiscale rechten.

Er zijn vaak veel meer mogelijkheden om de woning aan één van de partijen over te dragen dan standaard door banken wordt geadviseerd. Ook zijn er fiscale oplossingen mogelijk. Laat u daarom altijd deskundig voorlichten door één van de specialisten van De Mediator. Zij hebben uitstekende juridische kennis om het convenant of de vaststellingsovereenkomst zo op te stellen dat het aan de eisen van de bank (hypotheeknemer) voldoet. Tevens hebben zij, als gediplomeerd hypotheekadviseur, alle know how in huis om u goed te informeren.

Eigen woning & Hypotheek