23-06-2013 | Pensioen verevening bij echtscheiding

Regel tijdig de aanspraak op pensioen!
Heeft u bij uw echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) gekozen pensioenverevening toe te passen?, dan dient u binnen 2 jaar na datum van de echtscheidingsbeschikking als afgegeven door de rechtbank de pensioenuitvoerder(s) aan te schrijven.

Door de pensioenuitvoerders in kennis te stellen van de door u beiden gekozen pensioenverevening, kan de pensioenuitvoerder de in de toekomst uit te keren pensioengelden rechtstreeks overmaken naar de pensioenvereveningsgerechtigde. U dient hiervoor het formulier te gebruiken dat op onze website onder de rubriek “downloads” is geplaatst.

Indien u niet tijdig dit verzoek indient, zal de pensioenuitvoerder in de regel het volledige pensioen uitkeren aan de deelnemer van de pensioenregeling en niet aan zijn of haar ex-partner. U zult dit dan onderling met elkaar dienen te verrekenen.

 

Pensioen