27-06-2016 | Wetsvoorstel (2016) beperking trouwen in Gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen goedgekeurd. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt (mogelijk ultimo 2016), zal de wetswijziging in werking treden. Echtgenoten zullen dan niet meer automatisch trouwen in algehele gemeenschap van goederen. De nieuwe standaard wordt dan een beperkte gemeenschap van goederen.

Hoe werkt het nu: Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen betekent dat alle gekochte goederen, maar ook schulden, gemeenschappelijk zijn. Indien de ene echtgenoot een schuld aangaat, is de andere echtgenoot automatisch medeschuldenaar. Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die een auto koopt. De andere echtgenoot wordt vanzelf mede-eigenaar van die auto.

Hoe gaat het worden: Beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen brengt als meest ingrijpende wijziging met zich mee dat zaken en schulden verkregen voorafgaand aan het huwelijk niet meer automatisch gemeenschappelijk worden. Een voor het huwelijk gekochte woning blijft van de echtgenoot die de woning heeft gekocht en een voor het huwelijk aangegane schuld komt in beginsel voor rekening van de echtgenoot die deze schuld is aangegaan.

Vanaf wanneer?

Nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de wet in werking treden. In het huidige wetsontwerp is bepaald dat de beperkte gemeenschap van goederen alleen geldt voor huwelijken gesloten na de datum van inwerkintreding van het wetsvoorstel. Voor reeds gesloten huwelijken heeft de wetswijziging dus geen gevolgen.

Welke keuzes zijn er straks?

Als gevolg van deze nieuwe wet zullen toekomstig echtgenoten een afweging maken over hun huidige en toekomstige financiële verbindingen met elkaar. Trouwen zij conform de nieuwe wet in beperkte gemeenschap van goederen? Of gaan ze naar de notaris om alsnog in algehele gemeenschap van goederen te trouwen? Wellicht zijn huwelijkse voorwaarden met een verdere uitsluiting dan de beperkte gemeenschap van goederen een betere optie.

 

In het nieuws