25-09-2019 | Internationaal huwelijk? Een nieuwe EU verordening is in werking getreden.

Het nieuwe Europese recht bepaalt o.a.:

 • Welk recht is van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen
 • De keuze die u heeft voor een bepaald rechtsstelsel

Voor wie is het van toepassing?

 • Als u woonachtig bent in de één van de navolgende EU lidstaten: NL, BE, BG, CY, DE, FI, F, EL, IT, HR, LU, AT, PT, SI, ES, SE en CZ én
 • Op of na 29 januari 2019 bent getrouwd of na 29 januari een rechtskeuze uitbrengt voor het huwelijksvermogensrecht van een bepaald land.

Welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is, wordt door de rechtbank beoordeeld, dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Heeft u al een rechtskeuze ten tijde van het huwelijk gemaakt?
 • Of, wanneer er geen rechtskeuze is gemaakt:
  1. Wat is uw gemeenschappelijke woonplaats?
  2. Welke gemeenschappelijke nationaliteit heeft u?
  3. Met welk land bent u het meest verbonden?

Wilt u meer weten, dat kunt u zich nader door ons laten adviseren.