21-04-2018 | Pensioen automatisch verdeeld bij echtscheiding (Maart 2018)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een wet die gaat regelen dat pensioenrechten na een echtscheiding automatisch worden verdeeld over beide ex-partners. Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen.

“Ex-partners krijgen zo meer regie op hun eigen financiële planning”, aldus de minister in een toelichting. “Na de scheiding is in het pensioenoverzicht meteen duidelijk hoeveel pensioen iemand later kan verwachten.”

Verdeling eenvoudiger

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar, dat moet je wel op tijd doorgeven aan je pensioenfonds, binnen twee jaar. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.

Aanpassing wet

Het wetsvoorstel, dat in 2019 in de Tweede Kamer zal worden behandeld, gaat ook regelen dat pensioenfondsen direct na de scheiding de pensioenrechten gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen. Ex-partners blijven hierdoor levenslang afhankelijk van elkaar voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan.

Om beide ex-partners los van elkaar te laten beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen, komt er een aanpassing op de zogeheten Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding, uit 1995.

Pensioen, In het nieuws