10-07-2019 | Criteria verhuisregels

In een arrest van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) bekend onder de “Zwitserse verhuiszaak” heeft de Hoge Raad een aantal criteria opgesteld op welke wijze de belangen afweging dient te geschieden als één ouder met het kind waarover het gezamenlijk...

10-12-2018 | Ouderverstoting

In onze praktijk komt met enige regelmaat voor dat één van onze klanten te maken krijgt met ouderverstoting. Wanneer is er sprake van ouderverstoting? Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede...

18-08-2018 | Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Thuiswonende kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Woont uw kind niet meer thuis of is het ouder, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de...

19-10-2015 | Uitspraak Hoge Raad inzake kindgebonden budget

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking...

20-06-2016 | Aanvragen gezamenlijk gezag

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde en of samenwonende ouders ten tijde van de geboorte van hun kind alleen de erkenning hebben geregeld maar niet het (juridisch) ouderschap hebben aangevraagd. Via de website van De Rechtspraak kunnen ouders het...

22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder...

23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen...